Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ο σωστός σχεδιασμός της επισκευής καθώς και η σωστή διαδικασία και εφαρμοζόμενη τεχνολογία είναι πολύ σημαντικές για τη μερική ή ολική επανάκτηση της "ζωής" του πτερυγίου και κατ' επέκταση την επιμήκυνση της 20ετούς λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. Κάθε επισκευή που αφορά στη δομική ακεραιότητα του πτερυγίου έχει ιδιαίτερη στρατηγική, με μοναδικό σκοπό την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού επανάκτησης της "αντοχής" του πτερυγίου, λαμβάνοντας υπόψη το αυστηρό πλαίσιο διατήρησης του βάρους και της κλάσης του πτερυγίου. Επιπροσθέτως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής των υλικών επισκευής κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας ώστε να επανεκκινήσει άμεσα η ανεμογεννήτρια, η επισκευή συνήθως πραγματοποιείται σε περιορισμένο διαθέσιμο χρονικό "παράθυρο" και αρκετές φορές κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Στις επισκευές της Compblades χρησιμοποιούνται υλικά πιστοποιημένα από το GL (Germanischer Lloyd) όπως επίσης και ο κατάλληλος εξοπλισμός προκειμένου να επιτευχθούν τα ενδεδειγμένα προγράμματα πολυμερισμού των υλικών (heat blankets, hot bonders κα). Οι τεχνολογίες εφαρμογής των υλικών είναι εκείνη της επίστρωσης με το χέρι καθώς και η vacuum bagging.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προδιαγραφές η Compblades προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες επισκευής: 

  • Προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες επισκευές 
  • Επισκευές στο έδαφος καθώς και σε εργοεξέδρες-γερανούς
  • Στατική ζυγοστάθμιση (στις εκτενείς επισκευές)
  • Λεπτομερείς τεχνικές εκθέσεις για τις αστοχίες-επισκευές
Πραγματοποιούνται επισκευές για όλες τις ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ: Pin holes, structural and non-structural cracks, leading-edge erosion, cosmetic restoration, delaminations, debondings, reconstruction, shear-web reconstruction, replacement of plastic tube and lightning conductor rod for stall blades, blade skin replacement, blade tip replacements, spinners, nacelles etc.  

 
WET HAND LAY-UP/VACUUM BAGGING/VACUUM INFUSION
  
 

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ