Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
COMPBLADES
W/T Blade Repair & Maintenance
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ: Ενδεικτικές περιπτώσεις αστοχιών που επισκευάστηκαν και βρίσκονται σε κανονική λειτουργία

MEGAWIND: Κατασκευή καλουπιού και διαιρούμενου πτερυγίου μήκους 30m. Ο καινοτόμος αυτός σχεδιασμός πτερυγίου απάντησε στο πρόβλημα της μεταφοράς μεγάλων πτερυγίων σε δυσπρόσιτες περιοχές για μηχανές ονομαστικής ισχύος 1.3MW (ENK5-CT2000-00328)
DAMPBLADE: Κατασκευή πτερυγίων μήκους 19m με αυξημένους αποσβεστικούς μηχανισμούς σε επίπεδο δομικού σχεδιασμού και υλικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα συντονισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πτερυγίων, ιδιαιτέρως σε ψυχρά κλίματα (ENK6-CT2000-00320)

AEGIS: Κατασκευή καλουπιού και 10 πτερυγίων μήκους 4.5m με τεχνητές αστοχίες καθώς και οπτικές ίνες με σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση μη καταστροφικών μεθόδων (Υπέρηχους και Ακουστική Εκπομπή) (JOR3-CT98-0283)

ADAPTURB: Πρωτότυπο πτερύγιο μήκους 19m με υδραυλικά ενεργοποιούμενο αεροδυναμικό φρένο κατασκευάστηκε για λογαριασμό Ισπανικής εταιρίας κατασκευής Α/Γ (JOR3-CT98-0251)

ΕΠΕΤ-ΙΙ #573: Ανάπτυξη και κατασκευή καλουπιών για τρεις τύπους πτερυγίων (9m, 14m και 19m)καθώς και κατασκευή 4 πτερυγίων (1+3) για κάθε τύπο πτερυγίου για μηχανές 110kW, 350kW και 600kW

0 τεμάχια σύνολο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
MEGAWIND (2001-2004)
DAMPBLADE (2001-2004)
AEGIS (1999-2002)
ADAPTURB (1999-2002)
ΕΠΕΤ-ΙΙ #573 (1995-2000)
Η ΕΤΑΙΡΙΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣR&DΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝΗ ΟΜΑΔΑΠΕΛΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ